Om forskernetværket

Netværket har til formål at styrke dialog, videndeling og samarbejde mellem forskere og praktikere omkring forskning i pædagogisk it og digitale læringsmiljøer inden for dagtilbud, grundskole og ungdoms- og voksenuddannelser.

Det primære resultat af netværkets arbejde skal være en bedre synliggørelse og anvendelse af forskningens resultater i praksis. Desuden skal netværket medvirke til, at der forskes i de mest relevante emner i forhold til at forbedre undervisning og læring med it, og at forskningsressourcerne udnyttes mest hensigtsmæssigt.