Forskernetværk for pædagogisk it blev stiftet den 1. februar 2016 på initiativ af Undervisningsministeriet.

Formålet med netværket var at styrke dialog, videndeling og samarbejde mellem forskere, praktikere og ministeriet omkring forskning i pædagogisk it og digital læring inden for dagtilbud, grundskole og ungdoms- og voksenuddannelser. Netværket voksede hurtigt til omkring 100 medlemmer på tværs af de institutioner, der arbejder med denne dagsorden. I 2019 blev netværket også åbnet for PhD’ere, der forsker inden for pædagogisk it i halvdelen af arbejdstiden.

Undervisningsministeriet drev derefter forskernetværket i en årrække, men af forskellige årsager var de i 2020 nødt til at stoppe faciliteringen af netværket og lagde op til, at andre måske kunne overtage.

Fra 1. oktober 2020 drives netværket derfor af et koordinationsudvalg udpeget blandt netværkets medlemmer med eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring som sekretariat. Aktuelt består koordinationsudvalget af professor Helle Mathiasen, KU, Henrik Helms, tidligere KP og centerchef Michael Lund-Larsen, eVidenCenter.

Formålet er stadig det samme, som da netværket startede selvom undervisningsministeriet fremover ikke driver netværket, men er fast inviteret til deltagelse i møderne. Se mere under menupunktet “Om netværket”.

Kontakt til netværket kan ske til Michael Lund-Larsen på mail: mll@aabc.dk eller telefon: 2044 2040.